Hi :3

Chúc mừng sinh nhật Phượng

Mình – Ngọc Quỳnh đáng eoo – lập chiếc wordpress này để gửi đến Phượng ngàn lời chúc nha

Có gì sai sót thì bỏ qua nha :>

Đã quyết định là làm một cái wordpress mừng sinh nhật Phượng từ lâu rồi mà giờ mới động tay vô thử, chán bản thân :((( Mò mẫm mãi mới viết được cái dòng này đó :3 Sẽ cố gắng để wordpress hoàn thiện hơn nhé


Mọi chi tiết xin liên hệ tại

Ai nhờ kéo xuống tận đây vậy pa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create your website with WordPress.com
Get started